گروه مهندسی کویر

فاضلاب خاکستری چیست؟

امروزه کمبود آب مشکل مهمی در جهان است. منابع آب تازه در کل جهان به شدت آلوده شده و کاهش یافته اند. امروزه، دنیا به شکل تهدیدآمیزی در حال تغییر است و منابع آبی به سختی تقاضاها را تأمین می کنند. تقاضاهای جهانی آب با توجه به سلامت اکوسیستم و انسانها هر ۲۱ سال دو برابر شده است. در ایران، منابع آبی کمی به دلیل بارشهای کم باران در سالهای اخیر وجود دارد. افزایش جمعیت، افزایش استاندارد زندگی و تغییرات جوی، منجر به افزایش تقاضای آب می‌شود و  این روند ما را با بحران کمبود آب مواجه کرده است. کیفیت آب منابع آبی (مثل دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن آب) در دهه های اخیر به دنبال تغییرات جو و فعالیت های انسانی افت کرده است. هدر رفت زیاد آب و هزینه های بالا از جمله مسائل مهم آب رسانی است.

فاضلاب خاکستری یا آب خاکستری (Greywater) شامل آبهای مورد استفاده در شستشوی خانگی است. منابع شستشوی خانگی شامل دوشهای حمام، ظرفشویی و روشویی‌ها، وان‌های حمام، ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی هستند و به همراه فاضلاب سیاه (پساب توالت، لگن و سوند) کل فاضلاب تولیدی خانگی را شامل می شود. درواقع فاضلاب خاکستری 80 درصد کل فاضلاب تولیدی خانگی است که مقدار قابل توجهی می‌باشد. تصفیه و مصرف مجدد فاضلاب خاکستری، سبب افزایش ذخیره‌ی آب در نواحی شهری، بالا رفتن کیفیت آب مصرفی عمومی و کاهش هزینه و همچنین کاهش مواد آلوده کننده‌ی محیط زیست می شود. فاضلاب خاکستری تصفیه شده برای مصارف آبی مانند فلاش‌تانک دستشویی، آبیاری گل و گیاه و شستشوی ماشین و آبیاری فضای سبز پارکها، حیاط مدارس، زمینهای گلف و شستشوی ماشینها(car wash) ، در سیستم آتش نشانی، در کولرهای آبی و سایر مصارف غیر شرب و بهداشتی کاربرد دارد. استفاده از فاضلاب خاکستری تصفیه شده می‌تواند یک سیکل بسته مصرف بوجود آورده و تأثیر چشمگیری در مصرف آب داشته باشد از طرفی به دلیل آلودگی‌های کمتر نسبت به فاضلاب سیاه و مقدار کم پاتوژنها در آن، تصفیه آن نگرانی‌های زیست محیطی، بو و انتشار آلودگی در محیط تصفیه را نیز نخواهد داشت. 

ادامه مطلب: فاضلاب خاکستری چیست؟

پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP

طبق آمار ارائه شده 70 الی 80 درصد فاضلاب بهداشتی تولیدی در یک ساختمان، فاضلاب خاکستری یا آب خاکستری (Greywater) می‌باشد. با توجه به آلودگی کمتر فاضلاب خاکستری بخصوص از نظر میزان مواد معلق و کلی‌فرم نسبت به فاضلاب سیاه (فاضلاب بهداشتی) می‌توان نسبت به جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری در سطح خانگی اقدام نمود و از پساب آن به عنوان یک منبع آبی پایدار جهت مصارف خانگی که در تماس مستقیم با بدن انسان نیست مانند آبیاری فضای سبز، فلاش تانکها، کولرهای آبی، آب آتش نشانی و ... استفاده مجدد نمود. این مساله به عنوان یکی از اهداف ساختمان‌های سبز در توسعه شهری پایدار به طور جد مد نظر قرار گرفته است. بررسی بر روی سیستمهای تصفیه فاضلاب خاکستری و شرایط و کیفیت پساب خروجی آن برای استفاده مجدد در مصارف مذکور، تاکنون در ایران به صورت جدی و جامع انجام نشده و در موضوع فاضلاب خاکستری در ابتدای راه هستیم. لذا به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر در زمینه تصفیه فاضلاب خاکستری طبق استانداردهای روز دنیا (BS‌8525-1) این شرکت اقدام به انتقال تکنولوژی تصفیه فاضلاب خاکستری ممبرانی از شرکت INTEWA آلمان تحت عنوان پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP نموده است. به واسطه این سیستم می توان پساب خروجی تصفیه شده را به حد استاندارد BS8525-1 رساند و چه بسا بتوان برای سایر مصارف غیر شرب نیز استفاده نمود.

ادامه مطلب: پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری AQUALOOP