گروه مهندسی کویر

در سالهای اخیر روشهای قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته اند. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی استفاده میشود. فرآیندهای که براساس انواع غشاء پی ریزی شده اند، قادر به جداسازی مواد با اندازه های مختلف از سیال می باشند. میکروفیلتراسیون برای جداسازی ذرات بسیار کوچک ، الترا فیلتراسیون برای جداسازی ماکرومولکولها، نانو فیلتراسیون برای جداسازی مولکولها و اسمز معکوس برای جداسازی یونها به کارگرفته میشوند.

بیورآکتورهای غشایی به طور کلی سیستمهایی هستند که در آنها تصفیه بیولوژیکی با فیلتراسیون غشایی ترکیب شده است. در این سیستمها فیلتراسیون غشایی، جایگزین فرآیندهای ته نشینی ، فیلتر شنی و گندزدایی به کار گرفته شده در روشهای مرسوم لجن فعال شده است.

امروزه استفاده از فرآیند تصفیه MBR جهت دستیابی به کیفیت پساب خروجی بالا و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی بسیار مرسوم شده است.

گروه مهندسی کویر با تجربه کافی و موفق در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیجهای قابل حمل تصفیه فاضلاب MBR و تصفیه خانه های بتنی MBRآماده ارائه خدمت می باشد.

کلیه مراحل طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج یا تصفیه خانه توسط تیمهای مجرب گروه مهندسی کویر انجام خواهدشد.

   

برای محاسبه، طراحی، مشاوره، ساخت و سفارش پکیج تصفیه فاضلاب MBR با ما تماس بگیرید.

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر