گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر براساس مأموریتهای تعریف شده خود در بخش فاضلاب با مجموعه ای از تیم های مهندسی مجرب و باسابقه، در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات مهندسی و مشاوره می باشد:

1- طراحی و مشاوره انواع تصفیه خانه های فاضلاب

2- طراحی و مشاوره بیورآکتورهای غشایی MBR

3- ایستگاههای پمپاژ فاضلاب

4- شبکه های جمع آوری فاضلاب

5- نصب، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب