گروه مهندسی کویر

طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای فاضلاب

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
تحویل قطعی سوابق کاری  1391

قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)

طراحی، محاسبات و ارائه نقشه های تصفیه خانه فاضلاب کارگاه خط 2 قطار شهری تبریز  1
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 فرمانداری شهر کرکوک طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر کرکوک عراق  2
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 شرکت آذر ثقال بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر  3
تحویل قطعی  سوابق کاری 1392 شرکت آذر ثقال بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کوثر  4
تحویل قطعی  سوابق کاری 1391 آب و فاضلاب روستایی اردبیل مطالعات مرحله اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب روستای قصابه اردبیل  5
تحویل قطعی سوابق کاری 1394 شهرک صنعتی خدماتی کاوه  طراحی، ارائه نقشه های اجرایی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب  6
تحویل قطعی سوابق کاری 1391 آب و فاضلاب منطقه 1 تهران تحلیل هیدرولیکی شبکه فاضلاب و ایجاد بانک اطلاعات توصیفی و مکانی منهولهل در نرم افزار GIS 7