گروه مهندسی کویر

طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه و پکیج تصفیه فاضلاب 

 وضعیت

 آلبوم تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
 تحویل قطعی سوابق کاری 1397 مجموعه ایران مال  طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBBR به همراه طراحی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 تحویل قطعی سوابق کاری  1396 سازمان زندانهای گیلان  طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 2
 تحویل قطعی سوابق کاری  1395  شرکت کیمیاران طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب در فرآیند تولید کارخانه به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه C&F و  RO 3
تحویل قطعی سوابق کاری 1394 شرکت آبسال طراحی و ساخت پکیج  چربیگیر و تصفیه فاضلاب قابل حمل به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 4
 تحویط قطعی سوابق کاری 1394   بیمارستان امام علی اندیمشک  مهندسی مجدد و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  5
 تحویل قطعی سوابق کاری  1394  شهرک صنعتی خدماتی کاوه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR 6
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 بنیاد مسکن (تعاونی مسکن مهر 5 رودهن) طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR 7
تحویل قطعی  سوابق کاری  1392 بنیاد مسکن (تعاونی مسکن مهر 5 رودهن) طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR 8
تحویل قطعی  سوابق کاری  1393 پدیده رویایی کیش طراحی و ساخت پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR 9
تحویل قطعی  سوابق کاری 93-94 شرکت مگاموتور طراحی و ساخت پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه IFAS 10
تحویل قطعی سوابق کاری 92-93 نیروی زمینی ارتش نصب، راه اندازی و تأمین تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان خانواده ارتش با ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 11
تحویل قطعی سوابق کاری  1393  نیروی زمینی ارتش  مهندسی مجدد و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب مرکز آموزشی شهید انشایی نزاجا (02) با ظرفیت 500 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 12
تحویل قطعی سوابق کاری  1390 نیروی هوایی ارتش مهندسی مجدد و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب پادگان نیروی هوایی بابلسر به ظرفیت 300 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 13
تحویل قطعی سوابق کاری  1391  نیروی هوایی سمنان طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 14
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  نیروی هوایی تهران طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 15
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  بیمارستان بهبهانی اهواز طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  16
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  بیمارستان شهید چمران سوسنگرد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  17
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  بیمارستان شهیدطباطبایی اهواز طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  18
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  شرکت ملی فولاد ایران طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  19
 تحویل قطعی سوابق کاری  1390  شرکت کیسون طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  20
 تحویل قطعی سوابق کاری  1390  شرکت پارتیان پارت پاسارگاد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  21
 تحویل قطعی سوابق کاری  1389  صنایع آموزشی هلال طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS 22
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  کمیته امداد امام خمینی (ره)  مهندسی مجدد و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) با ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند EAAS  23
 تحویل قطعی سوابق کاری 1392   بیمارستان بهمن طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی  24
 تحویل قطعی سوابق کاری 1392  شرکت ملی نقت ایران طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 25 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی 25
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  شرکت فولاد تکنیک طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه EAAS  26
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  شرکت هود بیمکث طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی  27
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  اتوبوسرانی مشهد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 72 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (باس واش)  28
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  اتوبوسرانی مشهد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (باس واش)  29
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  کارواش دریا طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (کارواش) 30
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392 شرکت تهران تکنیک طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (کارواش)  31
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392 شرکت تهران تکنیک طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (کارواش) 32
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  بنیاد تعاون طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی (کارواش)  33
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  رستوران نایب طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 25 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی   34
 تحویل قطعی سوابق کاری  1392  رستوران سورن طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 35 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی  35
 تحویل قطعی سوابق کاری  1391  رستوران رادیکال 5 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج قابل حمل تصفیه فاضلاب به ظرفیت 40 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند فیزیکی و شیمیایی   36