گروه مهندسی کویر

خط مشی اصلی این گروه مهندسی، تلاش در جهت آبادانی ایران همیشه سرافراز ، تغییر و تحول نوین در ارائه خدمات مهندسی به منظور بهبود کیفیت آن در جهت ارائه به کارفرمایان می‌باشد .

اهداف و سیاستهای این گروه مهندسی  شامل موارد زیر خواهد بود :

 الف) اهداف کوتاه مدت

1)     انجام قراردادها طبق برنامه زمانبندی و با کیفیت مناسب در جهت رضایت کارفرمایان.

2)     توسعه کمی و کیفی فعالیتها .

3)     افزایش بهره وری و رضایت مندی .

4)     توسعه فضای کاری و نیروی انسانی .

 ب) اهداف میان مدت

1)     عضویت در مجامع علمی معتبر و فنی مرتبط و برگزاری و شرکت در سمینارهای علمی و پژوهشی در جهت توسعه و تولید علم و فناوری .

2)     انتشار و ارائه کتب و مقالات علمی در زمینه‌های تخصصی .

3)     پیاده سازی نظامهای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری .

4)     استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا در اجراي پروژه‌هاي محوله

 ج) اهداف بلند مدت

1)     ارتقاع سطح علمی و کیفی پروژه‌هاي انجام شده و افزایش رضایت مندی مشتریان .

2)     توسعه فعالیت‌های شرکت و ارائه خدمات مهندسی در سطح بین‌المللی .

3)     ایجاد و توسعه واحد تحقیقات جهت نیل به اهداف تولید علم در سطح بین‌المللی .

4)     تهیه مرکز معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی در زمینه‌های تخصصی .

5)     برگزاری دوره‌ها و ارائه خدمات آموزشی در زمینه‌های تخصصی .

6)     به منظور تحقق اهداف فوق ، مدیریت شرکت مصمم است ضمن تامین الزامات استاندارد ISO9001-2008 و ایجاد یک سیستم مدیریرت کیفیت براساس این استاندارد ، سیستم را به طور مستمر بهبود بخشیده و در این راستا، اصول و اهداف زیر را همواره مورد توجه قرار دهد :

7)     تلاش در جهت تداوم و افزايش ارائه خدمات مهندسي به كارفرمايان طرف قرارداد با كيفيت مطلوب و منطبق بر استانداردها و معيارهاي داخلي و بين المللي و ارتقاء سطح رضايت كارفرمايان .

8)     استفاده از مديران و پرسنل متعهد ، متخصص ، توانمند ، كارآمد و ارتقاء سطح علمي و عملي آنها به وسيله انتقال تجربه ، برگزاري دوره‌هاي آموزشي ، شركت در سمينارها و نمايشگاههاي تخصصي و ارتباط مؤثر با مجامع علمي و حرفه‌اي داخل و خارج كشور .

9)     ارائه راهكارهاي نوين ، استفاده از دانش روز و بهبود مستمر در انجام خدمات مهندسي و اجرايي.

10)ارتقاء و افزايش رتبه‌هاي موجود در زمينه خدمات فني و اجرايي .

11)تلاش درجهت حفظ نيروهاي سازماني و افزايش سطح رفاه و شكوفايي و پيشرفت همه جانبه پرسنل و مشاركت موثر آنها در فعاليتها و اهداف كيفي شركت به عنوان يكي از مهمترين اصول در جهت پايداري و توسعه سازمان . 

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر