گروه مهندسی کویر

گروه مهندسی کویر براساس مأموریتهای تعریف شده خود در بخش فاضلاب با مجموعه ای از تیم های مهندسی مجرب و باسابقه، در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات مهندسی و مشاوره می باشد:

1- طراحی و مشاوره انواع تصفیه خانه های فاضلاب

2- طراحی و مشاوره بیورآکتورهای غشایی MBR

3- ایستگاههای پمپاژ فاضلاب

4- شبکه های جمع آوری فاضلاب

5- نصب، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد.