گروه مهندسی کویر

 صحبت از نسل های بعد دیگر وجود ندارد

ما خود قربانی هستیم

طبق يک پيش بيني تا سال ۲۰۲۵ حدود دو سوم از جمعيت جهان دچار کمبود نسبي يا شديد آب خواهند بود.

برخي از صاحب نظران ادعا مي کنند، درگيريها، تنشها و جنگ‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين المللي در آينده‌اي نه چندان دور بر سر دسترسي به آب خواهد بود.

مطالعات نشان مي دهد که تا سال 2050 تقاضاي جهاني مصرف آب 55 درصد رشد خواهد داشت و همچنين تا سال 2050 با توجه به روند افزايش جمعيت جهان، بخش کشاورزي نياز به 60 درصد افزايش توليد در سطح جهان و 100درصد افزايش توليد در کشورهاي در حال توسعه دارد و نيز تقاضاي بخش صنعت براي منابع آب بين سالهاي 2000 تا 2050 ، 40 درصد افزايش خواهد يافت.

ساليانه 92ميليارد متر مکعب آب در کشور مصرف مي شود. آخرين آمارها از مصرف آب در کشور حکايت از سهم 91درصدي کشاورزي ،6درصدي شرب و بهداشت و 3 درصدي صنعت و خدمات دارد.

 تنها40 تا 45 ميليارد متر مکعب از آب مصرفي درکشور از منابع آب هاي سطحي برداشت مي شود و مابقي که رقمي نزديک به 50ميليارد متر مکعب را شامل مي شود از منابع آب هاي زير زميني برداشت مي شود.

ما بزرگترین اتلاف کننده آب هستیم!

بر اساس اعلام بانک جهاني الگوي مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در سال يک مترمکعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر 100 متر مکعب اعلام شده است در حالي که در ايران اين رقم به دليل استفاده نادرست از آب آشاميدني براي شست‌وشوي خودرو، استحمام، آبياري باغچه‌ها، لباس‌شويي و ظرف‌شويي حدود 70 تا 80 درصد بيشتر از الگوي جهاني آن است.

ميزان هدررفت آب در ايران 28 تا 30 درصد است. در حالي که اين ميزان اتلاف آب در دنيا 9 تا 12 درصد گزارش شده است.

جديدترين تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که ايران با وجود محدوديت منابع آبي با 190 ليتر مصرف آب شرب خانگي از جمله بيشترين مصرف‌کنندگان آب بين کشورهاي مختلف است.

 طبق برآوردها هر شهروند تهراني در روز 83 ليتر آب براي حمام و 50 ليتر نيز براي دست‌شويي استفاده مي‌کند، همچنين 77 ليتر براي ظرف‌شويي و 22 ليتر نيز براي روشويي استفاده مي‌شود.

بررسي وضعيت سرانه مصرف آب هر نفر در روز بين 24 کشور نشان مي‌دهد که هر آمريکايي در روز 360 ليتر آب مصرف مي‌کند و اين ميزان بيشترين مصرف در بين ساير کشورهاست و کمترين ميزان مصرف نيز در آلمان است که در اين کشور هر نفر در روز 107 ليتر آب مصرف مي‌کند.

 

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر