سوپر لاملا نوع خاصی از پکینگ مدیا ثابت بوده که مجموعه‌ای از صفحات موجدار تشکیل می‌شوند که با زاویه 45 تا 60 درجه به منظور افزایش ظرفیت و راندمان مخازن ته‌نشینی و واحدهای چربی‌گیری CPI استفاده می‌شود. لاملاها صفحاتی هستند که با تغییر جهت جریان مایع باعث افزایش سرعت ته‌نشینی ذرات معلق در حوض ته‌نشینی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و حوض چربی‌گیری CPI و همچنین کاهش قابل توجه فاصله و مسافتی که ذرات روغن باید طی کنند تا به سطح برسند، که موجب افزایش راندمان سیستم‌های اشاره شده می‌گردند.

مزایای استفاده از صفحات لاملا در حوض ته نشینی تصفیه خانه‌های فاضلاب :

1-‌ کاهش مقدار مصرف مواد منعقد کننده.

2- کاهش سطح حوض ته‌نشینی که منجر به کوچکتر شدن سطح تصفیه‌خانه‌های فاضلاب می‌شود.

3- زلالسازی حداکثری آب و فاضلاب با کنترل و جلوگیری از خروج فلاکهای بیولوژیکی از واحدهای زلالسازی.

4-‌‌ کاهش کدورت آب با انجام ته نشینی بهتر.

5-‌ افزایش ظرفیت حوض ته‌نشینی بدون نیاز به احداث سازه فلزی و یا بتونی جدید.

مزایای استفاده از صفحات لاملا در چربی‌گیری CPI تصفیه خانه‌های فاضلاب :

1-‌ افزایش ظرفیت چربی‌گیرهای API بدون نیاز به احداث سازه فلزی و یا بتونی جدید.

2-‌ بالا بردن راندمان جداسازی مواد روغنی و لجن پساب.

3-‌ ایجاد جریان آرام بین صفحات.

4-‌ کاهش قابل توجه فاصله و مسافتی که ذرات روغن باید طی کنند تا به سطح برسند (حداکثر 1اینچ)

5-‌ تحت تاثیر قرار نگرفتن توزیع جریان در داخل جداکننده به وسیله وزش باد.

برای محاسبه، مشاوره و سفارش انواع سوپرلاملا با ما تماس بگیرید.