برای انجام هوادهی در فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب و همچنین تزریق اکسیژن به فاضلاب در مخازن هوادهی جهت اکسیداسیون فاضلاب خام توسط باکتریهای هوازی، از دستگاه های هواده یا بلوئر (Blower) استفاده می‌شود. در سیستم‌های هوادهی با روش هوادهی عمقی جهت انتقال هوای فشرده تولیدی توسط بلوئر (Blower) و تقسیم یکنواخت هوا در کف استخر هوادهی می‌بایست از تجهیز مناسب استفاده شود. این تجهیز در صنعت آب و فاضلاب با نام دیفیوزر هوادهی(aeration diffuser) شناخته می‌شود. همچنین در استخرهای پرورش ماهی و آبزی پروری جهت تامین اکسیژن مورد نیاز آبزیان نیز از دیفیوزر برای تزریق اکسیژن استفاده می شود.

دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز نسبت به انواع دیگر کاربرد بیشتری دارند. دیفیوزرهای حباب درشت بیشتر در مخازنی که اختلاط و به همزدگی همراه با تزریق اکسیژن به مقدار کم مورد نیاز است مانند مخازن متعادلساز(مخزن یکنواخت سازی) و هاضم های هوازی کاربرد دارند.

 

کاتالوگ دیفیوزر سوپراتک

 

 

 کاتالوگ دیفیوزر جگر (Jager)

 

کاتالوگ دیفیوزر KamAir

 

کاتالوگ دیفیوزر اکولوجیکس

 

 

کاتالوگ دیفیوزر EDI FlexAir

برای تهیه دیفیوزر و مشاوره تماس بگیرید.