گروه مهندسی کویر

بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب

 وضعیت

 تصاویر  سال اجرا  کارفرما  شرح پروژه  ردیف
تحویل پروژه سوابق کاری 1394

ارتباطات زیر ساخت

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ساختمان مرکزی با ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  EAAS 1
تحویل پروژه سوابق کاری 92-94

نیروی زمینی ارتش

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان خانواده ارتش با ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  EAAS 2
تحویل پروژه  سوابق کاری 93-94 بنیادمسکن (تعاونی مسکن مهر) بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب تعاونی 5 مسکن مهر رودهن فاز 1 با ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR  3
تحویل پروژه  سوابق کاری 93-94 بنیادمسکن (تعاونی مسکن مهر) بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب تعاونی 5 مسکن مهر رودهن فاز 2 با ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه MBR  4
تحویل پروژه  سوابق کاری  1390 بیمارستان فجر بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فجر تهران با ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز با فرآیند تصفیه  IFAS  5

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد. 
    
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13