گروه مهندسی کویر

تقاضا برای آب، روز به روز در حال افزايش است. همچنين در اثر خشکسالی چند ساله اخير و محدوديت منابع آب، شهرها به مرز بحران آب رسيده اند و نيازمند واکنش سريع در اين زمينه می‌باشد. يافتن منابع آب جايگزين اصلی‌ترين دغدغه مسئولين امر در مواقع بحران آبی می‌باشد. در اين ميان بازيافت آب از فاضلاب (استفاده مجدد از پساب) و بازچرخانی آب از راهکارهای رايج مشکل کم آبی در سطح جهان می‌باشد. در آينده‌ای نه‌چندان دور منابع‌ آب مصرفی صنايع از منابع مصارف شهری منفک شده که اين مسئله اهميت استفاده مجدد از پساب‌ها را (جهت استفاده صنايع) پر رنگتر می‌نمايد.

استفاده مجدد از فاضلاب و آب آلوده تصفيه شده برای اهداف سودمند مانند آبياری کشاورزی يا فضای سبز، فرآيندهای صنعتی، فلاش کردن در سرويسهای بهداشتی، ايجاد درياچه‌های مصنوعی، آتشنشانی، شستشوی فضاهای شهری، کارواش، تغذيه منابع آب، تهيه بتن، آبنماها و غيره کاربرد دارد که غالب اين موارد جزء مصارف عمومی شهرها و روستاها محسوب می‌گردند.

آب بازيافت شده غالبا برای مصارف غيرشرب کاربرد دارد اما در مواردی برای مصارف غيرمستقيم شرب مانند تغذيه مصنوعی منابع آب زيرزمينی نيز استفاده می‌گردد.

با توجه به اینکه سیستم‌های تصفیه فاضلاب دارای راندمانهای متفاوتی جهت کاهش پارامترهای سنجش آلودگی نظیر BOD، COD و TSS و ...  می‌باشند، به منظور استفاده از پساب تصفیه‌شده با توجه به نوع مصرف، راهکارهای متفاوتی نیز وجود دارد.

به عنوان مثال خروجی سیستم MBR دارای بالاترین استاندارد جهت استفاده مجدد بوده ونیازی به تصفیه تکمیلی ندارد ولی فرآیندهای مختلف لجن فعال غالباً فقط استاندارد محیط زیست ایران جهت تخلیه با آبهای سطحی یا چاههای جاذب را کسب نموده و جهت استفاده مجدد بایستی از سیستمهای تصفیه تکمیلی برای این منظور استفاده نمود.

پکیج بازیافت پساب گروه مهندسی کویر راهکاری مطمئن برای استفاده مجدد از پساب در تصفیه‌‌خانه‌های متعارف می‌باشد.

پکیج بازیافت پساب این شرکت برای پساب‌هایی که دارای TSS بالایی بوده و درصد قابل توجهی از BOD خروجی در TSS باشد کارایی دارد. از قابلیتهای دیگر این سیستم به استاندارد رساندن و قابل استفاده کردن خروجی تصفیه‌خانه‌هایی است که خروجی آنها به دلیل مشکلات فرآیندی دارای مواد معلق می‌باشد.

‌بسته به کیفیت و نوع استفاده از پساب خروجی، پکیج بازیافت پساب گروه مهندسی کویر انعطاف‌پذیر بوده و انتخابها و حالتهای مختلفی را شامل می‌شود.

پکیج بازیافت پساب در تصفیه فاضلاب کارواش‌، باس‌واش، قالیشویی و تصفیه تکمیلی پکیجهای متعارف تصفیه فاضلاب کاربرد دارد.

 جهت سفارش پکیج بازیافت پساب با ما تماس بگیرید.

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اینستاگرام گروه مهندسی کویر

کانال تلگرام گروه مهندسی کویر

مشکلات فاضلاب را به ما بسپارید 

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، ترکیبات سمی و مواد مغذی است. از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد و باید فوراً از منابع تولید جمع آوری و قبل از دفع نهایی به شکل مناسب تصفیه شود. از طرفی کمبود آب و اهمیت تأمین آب مورد نیاز صنایع و کشاورزی، موجب شده بازیابی پساب تصفیه شده از فاضلابهای شهری و صنعتی با کیفیت مناسب و مورد نیاز، اهمیت زیادی پیدا کند.
کیفیت طراحی، بهینه سازی انرژی، مناسب و به روز بودن طرحهای تصفیه فاضلاب، اقتصادی بودن طرحها و کیفیت بالای پساب تصفیه شده از جمله نکات مورد توجه این گروه مهندسی در طرحهای فاضلابی می باشد. 
    
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13